Královnou svého cyklu …aneb hormony, cykličnost a STM

11.7. 20211308x0 Komentářů

Zdravý menstruační cyklus je projevem ženského zdraví a plodnosti. Jenže, co je zdravý cyklus? Co jej řídí? Proč by mě to mělo zajímat a jak svůj cyklus můžu poznat blíž?

Je i není.

Náš vztah k sobě, menstruaci a cykličnosti hraje pochopitelně významnou roli. Nicméně je třeba nezapomínat na to, že mimo našeho prožívání, emocí a pocitů, tu máme také naše tělo. To je sice naším prožíváním ovlivňováno (a dokonce ho i samo může ovlivňovat), ale samo o sobě má vlastní mechanismy, kterými se řídí.

Náš menstruační cyklus je řízený hormonálním systémem, který má několik úrovní řízení. Řízení menstruačního cyklu začíná skutečně v naší hlavě – v hypothalamu a v hypofýze. Toto jsou části mozku, které řídí naši štítnou žlázu, vodohospodářství uvnitř těla, stresovou reakci našeho těla, ovládají zásoby naší energie a také rozhodují, jak u nás tento menstruační cyklus proběhne.

Náš mozek produkuje hormony, kterými programuje naše vaječníky a další žlázy s vnitřní sekrecí, které od řízení menstruačního cyklu zkrátka neoddělíme. Hormony jsou bioaktivní látky, můžeme si je představit jako takové SMS zprávy, které si vyměňují různé části těla mezi sebou. Zjednodušeně řečeno, tyto části mozku posílají SMS našim vaječníkům, které podle těchto informací jednají.

Fáze ženského cyklu

Náš ženský cyklus můžeme rozdělit na čtyři známé fáze. Tyto čtyři fáze proběhnou během měsíce, jestliže u ženy skutečně v daném cyklu došlo k ovulaci. Pokud k ovulaci nedošlo, mluvíme o anovulačním cyklu, což je cyklus, během kterého se neuvolnilo z vaječníku vajíčko. S anovulačními cykly může souviset třeba silná a bolestivá menstruace, ale také nenaplněná touha po miminku.

Pojďme se na ony čtyři fáze podívat více z pohledu fyzického:

  • Folikulární fáze, kdy dochází ke zrání vajíčka ve vaječníku a nárůstu děložní sliznice. Pro tuto fázi je klíčový hormon estrogen.
  • Ovulace, kdy dochází k uvolnění vajíčka z vaječníku.
  • Luteální fáze, kdy se ve vaječnících tvoří progesteron. Tento hormon je důležitý pro uhnízdění vajíčka, stejně jako pro transformaci děložní sliznice.
  • Menstruace, která začíná prvním dnem krvácení, nový cyklus.

Hormonální rovnováha aneb k čemu mi je progesteron?

Ve zdravém cyklu je pro nás důležité, aby byly dva zmíněné ženské hormony (estrogen – progesteron) v harmonii. Často se stává, že u žen s bolestivou menstruací, špiněním, či funkční „neplodností“ pozorujeme krátkou luteální fáze. To v praxi znamená, že žena sice ovulovala, ale doba od ovulace do menstruace byla příliš krátká.

Z pohledu ženy, která má velmi silnou fázi čarodějky, může být krátká luteální fáze vnímaná jako pozitivum, protože tato žena bude mít tu „nepříjemnou fázi“ rychle za sebou. Avšak právě progesteron nám v této fázi může nabídnout pocit emoční stability a pohody.

Trápí-li nás tedy PMS, bolesti prsou, náladovost, plačtivost, zadržování vody v těle či cysty, tělo pravděpodobně poukazuje právě na nedostatek progesteronu.

Progesteron je naprosto zásadním hormonem pro uhnízdění vajíčka a následné těhotenství, pokud se snažíme o miminko. V případě, že se snažíme počít, je tento hormon důležitý hlavně proto, aby mělo oplodněné vajíčko dostatek času na uhnízdění se v děloze. Pokud je tedy luteální fáze krátká, může se stát, že k oplodnění vajíčka sice došlo, ale žena záhy potrácí a zárodek odchází společně s menstruační krví.

Jak poznám, že mám skutečně krátkou luteální fázi?

Doba od ovulace k počátku krvácení je délka naší luteální fáze, která by měla být kolem 12 – 16 dnů v závislosti na tom, jak dlouhé cykly celkově máme.

Je samozřejmě možné zaměřit se na projevy našeho těla a všímat si výše popsaných projevů, cítit svou cykličnost a z toho délku zhruba odvodit. Možností volby je také STM neboli symptotermální metoda. Je to metoda, která nám na základě sledování bazální tělesné teploty a hlenového příznaku umožní poměrně spolehlivě vyhodnotit:

  • jestli u nás proběhla v daném cyklu ovulace
  • a kdy ovulace proběhla

Co s tím?

Na správném fungování celé naší hormonální cyklické osy se podílí velké množství faktorů jako spánek, pohyb, pobyt venku na čerstvém vzduchu, nutričně kvalitní strava a hormonálně aktivní látky v ní, stres a naše schopnost s ním pracovat, ale také například složení kosmetiky a hygienických (menstruačních) pomůcek a stav naší páteře a pánevního dna.

V léčbě hormonálních dysbalancí se nabízí se různé potravinové doplňky, které samozřejmě mohou být metodou volby. Lékařská metoda volby je nejčastěji hormonální antikoncepce, která však naše obtíže neřeší, pouze je „uspí“, a ony se následně po vysazení antikoncepce mají tendenci vracet.

Zdravý životní styl a pozornost vůči našemu tělu nic nenahradí. Je to způsob sebelásky a z mé terapeutické praxe mohu říci, že všímavost vůči našemu tělu je vždy základem jakékoliv změny.

Ani sebelepší doplňky zkrátka nespasí to, jak se k našemu tělu chováme běžně v denní rutině. O naše tělo a tedy i hormonální systém bychom měly pečovat vědomě, dlouhodobě a s laskavostí.

Každá změna má svůj čas a zejména hormonálnímu systému chvíli trvá, než se přeladí do správné frekvence, proto na sebe netlačme a s láskou k sobě zkoumejme, co zrovna našemu tělu udělá dobře.


Mgr. Alžběta Motlová
Žena, gynekologická fyzioterapeutka, trochu víla, trochu čarodějka, vášnivá tanečnice, nadšená aromaterapeutka, kterou nepřestane fascinovat, kolik tváří může jedna žena mít.

Ve své praxi pracuje se ženami, které přichází s různými gynekologickými obtížemi, s jizvami, s nenaplněnou touhou po děťátku či v období těhotenství.

Vede ženy k lásce a důvěře v jejich tělo a pomáhám jim odkrývat, kolik jim toho jejich vlastní tělo může nabídnout a jak o něj s laskavostí pečovat. V praxi využívá práci s tělem, různé meditace, trénink všímavosti, empatické rozhovory, symptotermální metodu, tanec, jemné ženské masáže, a také své srdce, intuici a propojení s přírodou.
www.zenskapece.cz
FB www.facebook.com/zenskapece
IG @zenskapece

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů