Mabon – harmonie mezi vnitřním a vnějším

18.9. 2022369x0 Komentářů

Podzimní rovnodennost slavíme kolem 22. září jako oslavu druhé sklizně. Den a noc se vyrovnávají, když sklízíme a ukládáme obilí. Uctíváme tedy „rovno-dennost“, vyváženost a equilibrium v přírodě. Oslavuje se harmonie mezi vnitřním a vnějším světem a pozvolný ústup sluneční energie.

Čas vyrovnanosti a hojnosti

Mabon určuje střed sklizně. Sklízíme to, co jsme zaseli, a děkujeme za hojnost a plody, které nám poskytuje matka země. Je to výborný čas na ukončení starých projektů a plánů i pro zasévání semínek nové budoucnosti.

Je to příležitost podívat se nejen na minulý rok, ale i na celý náš život.

podzim

Můžeme si pak lépe určit, kam chceme jít dál. V rytmech roku je Mabon čas odpočinku a oslavy, čas po těžké práci konečně sklidit úrodu. Teplé dny se střídají s chladnými nocemi a starý bůh slunce se vrací, aby objal Bohyni.

Na oslavu Mabonu je dobré jít na zahradu (nebo do lesa či parku), kde můžete poděkovat přírodě za její hojnost. Můžete vázat různobarevné stužky na větve stromů jako symbol tohoto vděku.

Bohyně Bambha – všeobjímající královna

Je to Matka Země, svrchovaná královna, jejíž energie protkává Bridgitiny ostrovy – Británii. V Irské mytologii je popsána jako zakládající Matka Ostrova Žen.

podzimní královna

Její štědrost je neomezená a její zkušenosti všezahrnující. Jak se stromy obléknou do červených a zlatých barev, jak se přibližuje temnota zimy a poslední sklizně se dokončují, v této době pociťujeme vděk naší Matce, naší zemi, protože to Ona nám vše volně poskytuje.

Bambha je spojována s bohyněmi Ghia a Ertha jako duch pevné země, půdy, zvířat a lidí, tvořený jejími elementy. Musíme se o ni starat, udržovat v ní harmonii a rovnováhu. Obnovujeme náš závazek vůči ní.

Rok co rok se procházíme po jejím krásném těle.

Jsme vítáni ve světě Královny, držící magický orb, která nás vede cestou k Avalonu. Bohatě oděna ve zlatavých barvách podzimu s veverkou na rameni stojí před otevřeným prostranstvím s kamenným kruhem a siluetami stromů rýsujícími se pod překrásným západem slunce. U jejích nohou je posvátná liška, její pozornost je upřena na to, co my nevidíme. Cítíme se bezpečně, uzemněni v její přítomnosti.

Bohyně Bambha má za posvátná zvířata lišku a krtka. Jejími symboly jsou kámen, orb a krystal. Její barvy jsou hnědá a oranžová.

podzim

Bohyně Mokoš

Mokoš je bohyní vlhké, úrodné a plodné země, samotnou Matkou Zemí. Z ní se všechno a všichni zrodili a do ní se zase po smrti navrátí. Mokoš je matkou všech: bohů i lidí. 

Mokoš je naší dávnou předkyní, milující matkou a my všichni jsme její děti.

Jejím symbolem je vřeteno a předení. Mokoš je tou, která nám odměřuje niť života, protože nás na konci života přijímá nazpět do svého lůna. Mokošin svátek je oslavován na podzim, kdy je všechna úroda sklizena a tehdy za ni můžeme matce zemi poděkovat.

V rituálech Mokoše se symbolicky oplodňovala pole obilnými zrny, aby byla zajištěna dobrá úroda na příští rok. S Mokoš se můžeme propojit na svátek podzimní rovnodennosti, Mabon, slavnosti druhé sklizně.

Další svátky kola roku: SamhainYule, Imbolc, Ostara, Beltane, Litha, Lammas

Lilia Khousnoutdinova

Lilia Khousnoutdinova

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů